Diagnos / behandling - 6. Ovanliga primära huvudvärksformer