[Diagnos / behandling - 1. Migrän]

Diagnoskriterier

Migrän utan och med aura definieras enl IHS med symtom enl nedan.

Migrän utan aura

A. Minst 5 huvudvärksattacker enligt B-D.

B. Huvudvärksduration 4-72 timmar (obehandlad eller efter otillfredsställande behandling).

C. Huvudvärkskarakteristika:

 1. Unilateral
 2. Pulserande
 3. Måttlig till svår intensitet
 4. Förvärras vid fysisk aktivitet tex att gå i trappor

D. Minst ett av följande symtom samtidigt med huvudvärken:

 1. Illamående och/eller kräkning
 2. Både ljus- och ljudkänslighet

E. Annan neurologisk sjukdom är utesluten

 

Migrän med aura

Här definieras den inledande aurafasen. Huvudvärkens karaktäristika och tidsförlopp är desamma som vid migrän utan aura.

A. Minst 2 attacker enligt B och C

B. Ett eller flera helt reversibla aurasymtom som tecken på fokal cerebral dysfunktion:

 1. Homonyma synstörningar, så kallat flimmerskotom
 2. Unilaterala parestesier och/eller domningar (särskilt kring munnen och i en hand)
 3. Afasi eller annan talstörning

C. Minst 2 av följande karaktäristika:

 1. Minst ett aurasymtom utvecklas gradvis under minst 5 minuter. Vid två eller fler aurasymtom kommer de i turordning - ej samtidigt.
 2. Auraduration 5-60 minuter.
 3. Minst ett aurasymtom är unilateralt
 4. Auran åtföljs av huvudvärk eller debuterar inom 60 minuter efter auran upphört.

E. Annan neurologisk sjukdom är utesluten

Till sidans topp »