[Diagnos / behandling - 4. Spänningshuvudvärk]

Utredning

Noggrann anamnes och kroppslig undersökning för diagnostik är en del i själva behandlingen

Diagnosen är klinisk. A och O är anamnes och statusgenomgång för att utesluta andra organiska sjukdomar. Lyhört samtal där patienten spontant får berätta om sina besvär är basalt. Om inte den spontana berättelsen är tillräcklig följer specifika frågor om huvudvärkens karaktär, när den uppträder, hur länge den sitter i, hur ofta den kommer och hur den påverkar patientens funktion och dagliga liv.

De flesta patienter med ETTH och CTTH kan diagnosticeras och behandlas i primärvården med stöd av vårdprogram. Vid oklarhet om diagnosen eller otillfredsställande effekt av behandling kan neurolog konsulteras och i regel kan patienten därefter återgå till sin husläkare eller egenvård.

I undersökningen skall ingå

  • Somatiskt och psykiskt allmäntillstånd
  • Neurologiskt status inkl kranialnervsstatus och bedömning av mimik
  • Tunga och tandstatus/bett
  • Käkleder: palpationsömhet och rörlighet i käkleder
  • Lokalstatus av halsrygg, rygg. Perikraniell muskelpalpation.
  • Gång och hållning

I utredningen bör ingå

  • Orienterande labstatus: Blodstatus, thyeoideaprover, njur-och leverfunktionsprover, SR (särskilt på äldre), ev. borreliaserologi

I utredningen kan vid behov ingå:

  • Neuroradiologi hjärna/halsrygg
  • Vid behov konsultation hos psykiater, neuropsykolog (speciellt hos tonåringar), oftalmolog/ortoptist, bettfysiolog/käkkirurg, ortoped, sömnutredning.

Det är viktigt att fånga upp psykologiska faktorer, inte minst fysisk och psykosocial stress, annan kroppslig smärtproblematik, sömnproblem, snarkning, tandgnissling, käkpressning, tidigare känd eller dold skelning, hörselproblem mm och behandla dessa.

Till sidans topp »