[Diagnos / behandling - 4. Spänningshuvudvärk]

Något om patofysiologi

Såväl perifera som centralnervösa faktorer medverkar. Det har framförts teorier om funktionsstörningar i hjärnans muskeltonusreglerande och smärtmodulerande system som orsak.

Den perikraniella palpationsömhet som en del patienter har kan bero på sensitisering av perifera nociceptorer i muskulaturen. Vid längre tids besvär kan den centrala störningen dominera så att inkommande sensoriska signaler moduleras sämre och bidrar till smärta och till att tillståndet blir ihållande och kroniskt.

Att långvarit kontraherad muskulatur i huvud- och halsregionen skulle vara enda orsak är inte visat. Det har också föreslagits att minskad genomblödning med minskad syretillförsel till vävnaden p.g.a. muskelkontraktion skulle bidra men med hjälp av blodflödes-undersökningar har man kunnat utesluta muskelischemi som orsak. Vid ETTH är tröskeln för palpationssmärta vanligtvis normal men kan vara sänkt vid CTTH.
Studier med skattningsinstrument pekar på ökad förekomst av psykosocial stress, relationsproblem, känsla av otillräcklighet, psykosomatiska symtom, hypokondriska drag, undvikandebeteende och undertryckta aggressioner.

Till sidans topp »