[Diagnos / behandling - 4. Spänningshuvudvärk]

Kriterier för episodisk och kronisk spänningshuvudvärk, ETTH resp. CTTH enligt ICHD-3 Beta

Episodisk spänningshuvudvärk

Glest förekommande episodisk spänningshuvudvärk med eller utan perikraniell muskelömhet

A. < 1 dag/månad och <12 dagar/år och som uppfyller kriterierna B-D

Frekvent episodisk spänningshuvudvärk med eller utan perikraniell muskelömhet

A. Minst 10 episoder med huvudvärk, 1-14 dagar per månad i minst 3 månader och som uppfyller kriterierna B-D

B. Varar från 30 minuter – 7 dagar

C. Minst 2 av följande:

 • Bilateral
 • Tryckande/ pressande smärta, ej pulserande
 • Lindring – måttlig intensitet
 • Ej förvärrad av vardaglig fysisk aktivitet som att promenera eller gå i trappa

D. Båda av följande:

 • Varken illamående eller kräkning
 • Endast antingen ljuskänslighet eller ljudkänslighet

E. Kan inte förklaras av annan diagnos

 

Kronisk spänningshuvudvärk

A.  15 dagar per månad i minst 3 månader och uppfyller kriterierna B-D.

B. Varar från timmar till dagar eller kontinuerligt

C. Minst 2 av följande:

 • Bilateral
 • Tryckande/ pressande smärta, ej pulserande
 • Lindring – måttlig intensitet
 • Ej förvärrad av vardaglig fysisk aktivitet som att promenera eller gå i trappa

D. Båda av följande:

 • Varken måttligt eller svårt illamående eller kräkning
 • Som mest en av ljuskänslighet, ljudkänslighet eller lätt illamående

E. Kan inte förklaras av annan diagnos

Till sidans topp »