[Diagnos / behandling - 4. Spänningshuvudvärk]

Symtom

Huvudvärken vid TTH är i regel symmetrisk, av tryckande molande karaktär, som en för trång mössa eller ett band. Intensiteten är mild till måttligt svår och förvärras inte av fysisk aktivitet. Matleda förekommer men inte illamående och kräkningar som vid migrän och inte heller både ljus- och ljudskygghet. Den kan sitta i korta stunder från en halvtimme till flera timmar/dagar eller sitta i kontinuerligt dygnet runt. Symtomen tenderar öka under dagen. Vanligtvis börjar det under förmiddagen och ökar sakta under dagen. Intensiteten kan variera från gång till gång eller dag till dag men är i regel lindigt till måttligt svår.

Försämrande/utlösande faktorer kan vara: Trötthet, sömnbrist; stress och emotionella påfrestningar; monoton eller felaktig arbetsställning; ojusterad presbyopi, latent skelning; snarkning, sömnapné, bruxism, käk/tungpressning.

Associerade symtom
Yrsel
Yrsel är inte ovanligt, ofta kortvariga episoder med känsla att tappa fotfäste, som att gå på en båt, så kallad spänningsyrsel. Spänningsyrseln kan vara sekundär till patologiskt ökade proprioceptiva signaler från spända nackmuskler. Sjukgymnastisk behandling med sikte på att minska spänning i nackmuskulaturen brukar ge förbättring av yrseln.

Öronsus och lockkänsla
Många patienter har också öronsus, tickningar i öronen och lockkänsla. En ökad aktivitet i tensor tympanimuskeln kan bidra till detta.

Tandgnissling
Tandgnissling och tandpressning är överrepresenterat vid TTH, särskilt vid CTTH. Patienter som gnisslar eller pressar käkarna nattetid kan vakna och var ömma i käk- och tinningmuskulatur, känna sig stela i käkarna och ha huvudvärk redan på morgonen. Käkpressning dagtid är också vanligt. Ett tecken på detta och på tungpressning är att man kan se avtryck av tänderna längs tungranden, s.k. eklövstunga.

Smärta i rygg, nacke och skuldror
Smärta i rygg, nacke och skuldror är vanligt vid TTH. Fibromyalgi är överrepresenterat.

Symtom från magtarmkanalen
Aerofagi, flatulens, dyspesi och irritable bowel syndrom (IBS) beskrivs ofta.

Sömnstörning
Sömnstörningen kan vara svårighet somna men innefattar oftare täta uppvaknanden under natten. Frekvent spänningshuvudvärk kan ge sömnstörning men sömnstörning kan också i sig leda till spänningshuvudvärk

Psykiska symtom
Nedstämdhet, sömnstörningar, ångest, svårt med koncentration och även minne ses främst vid den kroniska varianten av TTH.

Till sidans topp »