[Diagnos / behandling - 4. Spänningshuvudvärk]

Epidemiologi

Huvudvärk av spänningstyp (spänningshuvudvärk, tension-type headache, TTH) är vanligt i befolkningen. Det flesta har haft det någon gång. Man brukar dela upp TTH i lågfrekvent eller högfrekvent episodisk (ETTH) eller kronisk (CTTH). Livstidsprevalensen för ETTH brukar anges till ca 70 % och för CTTH till ca 3 %. I de flesta studier har 18-37 % besvär mer än en gång per månad, 10-20% har det varje vecka och 2-6 % har kronisk spänningshuvudvärk, vanligen under stora delar av livet. Med kronisk TTH avses att man har denna typ av huvudvärk mer än 15 dagar per månad och har haft det i minst 3 månader. Enstaka episoder av TTH kan visserligen vara störande men kronisk spänningshuvudvärk(CTTH) ger betydande påverkan på hälsotillståndet. Daglig eller nära nog daglig huvudvärk kan vara ett diagnostiskt problem. Upp mot 40 - 50 % av de patienter som kommer till en specialiserad mottagning har just detta och ofta i kombination med migrän och läkemedelöveranvändningshuvudvärk (medication overuse headache, MOH). Det kan vara svårt att differentiera CTTH från kronisk migrän och läkemedelöveranvändningshuvudvärk men är nödvändigt för att kunna välja rätt behandling. Hur symtomen var vid debuten är vägledande men ofta krävs avgiftning för att demaskera vilken primär huvudvärksdiagnos det rör sig om. Termen kronisk daglig huvudvärk har kommit att användas alltmer i den medicinska litteraturen.

Debuten sker oftast i 20-30 årsåldern med en topp mellan 20 och 39 år och därefter en successiv nedgång. Även barn har spänningshuvudvärk. Det kan vara svårare att skilja TTH från migrän hos barn eftersom deras migränanfall oftare är kortare än hos vuxna. Kvoten män: kvinnor är ca 4:5, dvs. en viss övervikt för kvinnor. Ca 20 % utvecklar läkemedelöveranvändningshuvudvärk (MOH) med tiden.  Andelen med CTTH ökar med åldern och 30 % av dem med CTTH förblir kroniska medan upp mot 50 % återgår till ETTH. Majoriteten av dem med CTTH har tidigare varit episodiska. Depression, ångest, migrän, sömnproblem och överanvändning av analgetika ökar risken för utveckling av CTTH. Det inte ovanligt med annan samtidig smärtproblematik t.ex. fibromyalgi. Risken för nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro är inte obetydlig vid CTTH.

Spänningshuvudvärk  börjar sällan efter 50 års ålder varför annan organisk orsak då måste uteslutas innan diagnos (Özge 2013).

För vidare läsning rekommenderas översikter av Birthe Krogh Rasmussen et al, 1991, Stovner och Andre 2010 samt Robbins och Lipton, 2010.

Till sidans topp »