[Diagnos / behandling - 7. Akut huvudvärk]

Lästips

 • Edvinsson L. Ekbom K. Migrän och annan huvudvärk.Svenska migränsällskapet, 1993.
 • Malm J, Liedholm LJ. Akut neurologi (8 upplagan) 2010. Kognitivus HB.
 • Landtblom A-M, Boive J, Fridriksson S, Hillman J, Johansson G, Johansson I. Åskknallshuvudvärk-oftast ett godartat tillstånd. Läkartidningen nr 37, 2006, Volum 103:2632-3637.
 • Temanummer Huvudvärk. Läkartidningen nr 23, 2007:1795-1824. Läkartidningens arkiv »
 • Dahlöf C, Carlsson J, Hardebo JE, Laurell K, Lygner P-E. Huvudvärk – teori och praktik. Studentlitteratur 2006.
 • Laurell K, Zettergren J. Huvudvärk – handläggning i primärvården. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.
 • Waldenlind E, Nilsson Remahl I, Ekbom K. Huvudvärk. I Neurologi. Ed. Fagius J, Nyholm D. 5 upplagan. 2012. Liber AB. 458-478.
 • Dahlöf C, Hardebo JE. Huvudvärk, primär utredning. Internetmedicin.se »
 • Viss.nu>Nervsystemet och smärta.> Akut huvudvärk/migrän/spänningshuvudvärk.
 • Janusinfo>Neurologi>Huvudvärk
 • Huvudvärk, primär utredning. Internetmedicin.se ».
 • Hasselström J, Jägervall M, Waldenlind E. Läkemedelsboken: Huvudvärk. LÄKEMEDELSBOKEN ».
 • Socialstyrelsens hemsida: Nationella riktlinjer för vård vid stroke 2017.
 • Salzer J, Vågberg M, Svenningsson A, Sundström P. Svenska neurologer – ovanligt olydiga lumbalpunktörer. Läkartidningen 40, 2014

Till sidans topp »