[Diagnos / behandling - 7. Akut huvudvärk]

TIPS i form av frågor och svar

1. Hur gör jag för att erbjuda mina Hortonpatienter oxygenbehandling?

Svar: https://vardpersonal.hortonshuvudvark.com/. Här hittar du praktiska tips för förskrivning av oxygen samt både information om Hortons huvudvärk och behandling men med fokus på oxygenbehandlingen.

2. Lämpliga frågor för att fånga rätt huvudvärksdiagnos:

 • Var i huvudet sitter din huvudvärk?
 • När/var/hur började din huvudvärk?
 • Är huvudvärken ny eller har du haft den tidigare?
 • Hur ofta har du huvudvärk och hur länge pågår den?
 • Varierar huvudvärken över dygnet?
 • Är din huvudvärk molande, pulserande eller sprängande?
 • Har du några andra symtom samtidigt med din huvudvärk?
 • Vilken intensitet(styrka) har din huvudvärk? VAS 1-10?
 • Vad förvärrar respektive lindrar din huvudvärk?
 • Vad gör du när du har huvudvärk?
 • Har du andra sjukdomar? Skallskador?
 • Ärftlighet?
 • Aktuella mediciner?
 • Social situation? Yrke? Sjukskrivningsfrekvens?
 • Rökning? Alkohol?
 • Vilka läkemedel tar du för din huvudvärk och hur ofta?
 • Finns samtidig nedstämdhet/ångest?
 • Vad tror du själv orsakar din huvudvärk?

3. Huvudvärksdagbok »

Till sidans topp »