[Diagnos / behandling - 7. Akut huvudvärk]

Primära huvudvärkar

Som ett hjälpmedel och vägledning vid diagnostisering av olika huvudvärksformer kan en huvudvärksdagbok användas, där dokumentation av huvudvärken förs under någon/några månader. Den är också praktisk för utvärdering av inledd behandling samt en hjälp att se samband med t.ex. menscykelns faser/stressfulla perioder/årstider. Många med smartphones kan dokumentera sina huvudvärksattacker i en huvudvärksapp där ett flertal olika finns att ladda ner.

De primära huvudvärksformerna kan oftast hanteras väl inom primärvården. Se vårdprogram Migrän respektive Spänningshuvudvärk. Efter bedömning på akutmottagningen återgår i regel patienten till sin husläkare.

Remiss till neurolog/huvudvärksmottagningefter akutbesök rekommenderas vid:

 • Osäker diagnos – fyller ej IHS-kriterier för migrän, spänningshuvudvärk
 • Otillräcklig behandlingseffekt eller biverkningar
 • Svårbehandlad kronisk blandhuvudvärk med läkemedelsöveranvändning/kombinationshuvudvärk (migrän + spänningshuvudvärk) där läkemedelsavgiftning ej lyckats
 • Annan sjukdom eller medicinering som kan komplicera behandlingen av annars typisk migrän/Hortons huvudvärk

A. Migrän »
B. Spänningshuvudvärk »
C. Läkemedelshuvudvärk »
D. Läkemedelsinducerad huvudvärk »
E. Hortons huvudvärk (cluster huvudvärk) »

A. Migrän (se även kapitel Migrän »)

Typisk migrän är oftast lätt att känna igen, men ofta söker patienten när migränen är atypiskeller när patienteninte kan kupera sin huvudvärk med de läkemedel som finns hemma. Efter bedömning på akutmottagningen återgår i regel patienten till sin husläkare.

migrän

Vanlig migrän utan aura ICD10-kod: G43.0

 • Återkommande huvudvärksattacker 4- 72 tim
 • Startar snabbt och blir svår (ofta ej explosionssnabbt!)
 • Pulserande
 • Ljus-/ljudkänslighet
 • Illamående/kräkning
 • Kan föregås av prodromalfas

 

Migrän med aura ICD10-kod: G43.1

 • Huvudvärken föregås av flimmerskotom, parestesier mm
 • Huvudvärkssymtom samma som migrän utan aura

Behandling av migränattack på akuten:

Anfallsbehandling:

 • paracetamol, ASA, NSAID, sumatriptan i kombination med primperan. Vid oro och för att få till sömn: stesolid 5 mg.
 • Innan patienten går hem:
  • Diskussion om livsstilsfaktorer och triggers.
  • Diskussion om frekvens av huvudvärk och tillägg förebyggande läkemedel tex beta-blockad. Ge huvudvärksdagbok eller rekommendera app. i smartphonen.
 • Utvärdering hos husläkaren.

Status migränosus: Vid svår handikappandemigränattack med eller utan aura och med typiska symtom men som varar längre än 72 tim. När ingenting har hjälpt.

Att göra:

 • Vätskesubstitution i dropp speciellt om patienten har kräkts.
 • Om mild huvudvärk och inget illamående: ge i första hand ytterligare en dos triptan (om utrymme inom max dygnsdos finns) alternativt NSAID (ibuprofen/diklofenak) per os.
 • Om svår huvudvärk med illamående, kombinera:
   • prometazin (Lergigan)/diazepam (Stesolid),
   • diklofenak 75mg im.
   • om utrymme finns inom max dygnsdos: sumatriptan 0.5mg sc.
 • Andra behandlingsalternativ finns (se kapitel Migrän »)
 • Inläggning i mörk, tyst och lugnt rum.
 • Vid utskrivningen, översyn av individens attackmedicinering men också behov av ev profylax.

Till sidans topp »

B. Spänningshuvudvärk (se kapitel »)

spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk ICD-kod G44.2

 • Diffus molande ihållande global huvudvärk (”som ett spännband runt huvudet”)
 • Värst på eftermiddagar och kvällar. Väcker inte patienten nattetid
 • Fysisk aktivitet lindrar oftast
 • Ev ömma skalpmuskelfästen
 • Bruxism
 • Kan vara associerat med yrsel

Att göra på akuten:

 • Noggrann undersökning och information. Undvik CT på akuten!
 • Varna för regelbunden analgetika.
 • Remiss till fysioterapeut
 • Försiktighet med analgetika. Enbart perifert verkande. Ev. amitriptylin till natten. 5 mg första veckan med upptrappning.

Till sidans topp »

C. Läkemedelshuvudvärk, ICD-kod: G44.4

D. Läkemedelsinducerad huvudvärk (se kapitel »), ICD-kod: G44.4

Inträffar efter långvarigt dagligt bruk av eller utsättande av läkemedel. Hur ofta är för mycket? Vid analgetikabruk regelbundet under 3 eller flera dagar per vecka sd finns risk för läkemedelsöverkonsumtionshuvudvärk.Patienter med migrän och spänningshuvudvärk verkar ha en ökad benägenhet att också utveckla läkemedelsinducerad kronisk daglig huvudvärk.Vanligaste preparaten är perifert verksamma analgetika (ASA, paracetamol) med koffein, codein d.v.s. kombinationer med perifert och centralt verkande. Bensodiazepin- eller meprobamat-beroende är inte ovanligt vid kronisk huvudvärk.

Kliniska kännetecken:

Kronisk daglig huvudvärk (>15 dagar/mån) där huvudvärk från början varit av migrän typ eller spänningsrelaterad. Kontinuerlig.  Daglig användning av läkemedel under > 3 mån. Huvudvärken försvinner inom 1 mån efter utsättningen.  Se separat kapitel »

Vad göra på akuten?

Noggrann somatisk undersökning

Rekommendera utsättning av läkemedlen med hjälp av primärvården.

Upplys att avgiftning initialt ger försämring men att förbättring inträder efter 1-2 veckor. Efter detta framträder bakomliggande huvudvärk t.ex. migrän tydligare. Riktad behandling kan då inledas.

Patient med migrän och/eller spänningshuvudvärk utvecklar ofta detta. Risk finns vid regelbundet analgetikaintag > 3 dagar per vecka. Huvudvärken är diffus där läkemedel lindrar men bryter inte huvudvärken.

Att göra på akuten:

 • Noggrann undersökning och information. Undvik CT på akuten!
 • Varna för regelbunden analgetika.
 • Remiss till vårdcentralen för hjälp med avgiftning och nystartad behandling mot grundhuvudvärken.
 • Överväg remiss till sjukgymnast

Till sidans topp »

E. Hortons huvudvärk (cluster huvudvärk) (se kapitel »)

Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk ICD-kod 44.2

 • Intensiv skärande värk i/vid ena ögat.
 • Motorisk orolig, kan inte vara i stillhet under en attack.
 • Autonoma symtom (rött öga, rinnande näsa, tårflöde, evHortner´s syndrom)tillsammans med smärtan
 • Smärtfri eller nästa smärtfri mellan attackerna.
 • Attacker kommer i perioder ofta regelbundet under perioderna.

Differentialdiagnoser

Sekundär Hortons huvudvärk

Temporalisarterit

Arteriovenös fistel

Karotisdissektion

Glaukom

Episclerit

Opticusneurit

Annan TACsform tex hemikrania, SUNCT mfl

Att göra på akuten:

Anfallsbehandling:

 • Inj.sumatriptan 6 mg sc/alt zolmitriptan nasalt
 • Oxygenbehandling 100% på mask I 15 min.Kan förskrivas (se Linde gas hemsida)
 • Undvik opioider då de saknar effekt på huvudvärken!

Förebyggande behandling:

 • Verapamil 120-240-480 mg/dygn. Starta med 80mg x2 och ange att dosen sannolikt måste ökas. EKG-kontroll (risk för AV-block) före och underbehandlingen.
 • Återbesök till Neurologmottagningen för uppföljning.

Till sidans topp »