[Diagnos / behandling - 7. Akut huvudvärk]

Handläggning på akutmottagningen

Viktigt med en noggrann anamnes och noggrant status (både allmänt, neurologiskt och psykiatriskt). Låt patienten först berätta fritt. Lägg senare till mer specifika frågor. Var observant på nedanstående:

Larmsymtom i sjukhistorien

 • Urakut huvudvärksdebut (speciellt i samband med ansträngning)
 • Ny/förändrad huvudvärk hos person med känd migrän, spänningshuvudvärk, Hortons huvudvärk
 • Huvudvärk av hög intensitet
 • Huvudvärk som förvärras vid valsalvamanöver (krystning, hostning)
 • Nytillkommen daglig morgonhuvudvärk utan/med kräkning
 • Huvudvärk med samtidig debut av svimning/krampanfall/personlighetsförändring
 • Huvudvärk efter trauma (speciellt om personen har antikoagulantiabehandling)
 • Ny huvudvärk hos immunsupprimerad person
 • Ny huvudvärk hos person över 50 år med SR-, CRP-stegring där temporalisarterit kan misstänkas och som beskriver synpåverkan ska remitteras till akutmottagningen. I övriga fall rekommendera CT hjärna och remiss till neurolog- eller reumatologmottagningen (beror på lokal tradition).
 • Nytillkommen huvudvärk hos gravid kvinna
 • Avvikande statusfynd (allmäntillstånd, fokalneurologiska fynd), se nedan

 

Nedan följer statusfynd som kan larma för allvarlig orsak:

Allmänpåverkan

 • Feber, nackstyvhet
 • Medvetandepåverkan (gäspningar, hicka, motorisk oro/irritabilitet)
 • Ljus- och/eller ljudskygghet
 • Kräkningar
 • Ömmande pulslösa tinningartärer

Fokalneurologiska statusfynd

 • Nytillkomna fokalneurologiska fynd t.ex.
  • Stor ljusstel pupill, ensidig ptos, olikstora pupiller
  • Personlighetsförändrad, slö eller medvetandepåverkad patient
  • Hemisymtom: pares, känselnedsättning, reflexasymmetri, positivt Babinski´s tecken, synfältspåverkan

Till sidans topp »