[Diagnos / behandling - 7. Akut huvudvärk]

Akut huvudvärk

Huvudvärk är ett vanligt symtom vid olika sjukdomstillstånd. Det är sökorsak hos ca 30 % av alla personer på en akutmottagning. På akutmottagningen är det viktigast att utesluta allvarlig, ibland livshotande orsak dvs att handlägga de sekundära huvudvärkarna. Utred inte känd migrän, diffus huvudvärk utan andra tecken och typisk spänningshuvudvärk. När sekundär allvarlig orsak till huvudvärken har uteslutits och någon primär huvudvärk är mest sannolik, ställ en preliminärdiagnos bland de primära huvudvärksformerna, förmedla den till patienten och ge henne/honom råd om behandling och vart de ska vända sig vid fortsatta besvär. Att upplysa om att ”någon allvarlig orsak till din huvudvärk har vi inte funnit” då är enbart halva jobbet utfört. Patienten vill veta varför de har så ontäven om det enbart är en ovanligt besvärlig attack av t.ex. migrän. Om du misstänker primär huvudvärk men inte säkert kan ange detta så kan du uppmana patienten att föra en huvudvärksdagbok antingen på papper eller i sin smartphone och uppvisa vid kontakt med vårdcentralen.

Till sidans topp »