[Diagnos / behandling - 3. Neuromodulation]

Transcutaneous Supraorbital Nerve Stimulation (tSNS)

Indikation för tSNS finns för migrän, spänningshuvudvärk, samt occipital neuralgi och som avslappning. En device finns tillgänglig i Sverige, Cefaly®. Verkningsmekanismen är som en slags TENS apparat som ger transkutan nervstimulering med små strömstötar riktade mot nervus ophtalmicus (n. supraorbitalis, n. supratroklearis). Cefaly ger transkutan nervstimulering via en elektrod som fästs i pannan. Produkten drivs av 2 st 1,5 V batterier och har inte så mycket biverkningar. Lite besvär med parestesier, hudirritation, och visst obehag har beskrivits som kan begränsa användbarheten hos vissa patienter. Cefaly är CE märkt och godkänt i EU och av FDA.

fil_30.jpg

Cephaly har godkänd indikation för preventiv behandling mot migrän i USA och godkännandet baserades ffa på resultat från PREMICE studien13 som var en dubbelblindad, randomiserad och shamkontrollerad studie där man inkluderade 67 patienter. Andelen dagar med migrän minskade signifikant i Cephaly gruppen från 7 till 5 dagar och var i stort sett oförändrade i shamgruppen. Även 50% responder rate var bättre (38% vs 12%). Man såg inga biverkningar/komplikationer vid användandet. Effektmässigt bedömdes det vara i nivå med flera perorala läkemedel som används för migränprevention. Studier på kronisk migrän pågår. Man har funderingar på om metoden är mest lämpad för patienter med mer högfrekvent migrän då dessa visade bäst effektreduktion vid ovan nämnd studie12. Efter lanseringen har man gjort en studie där patienterna erbjudits provbehandling under sex veckor (ca 2300 patienter)14 varefter de fått besluta om de är villiga att köpa produkten. Det visade sig att 53% inhandlade Cephaly tydande på att de upplevt effekt. Av de som sände tillbaka produkten såg man dock att endast 40% använt den i sådan omfattning att man kunde förvänta sig en effekt. Man har också provat behandlingsprogram vid akut migränattack vilket visat positiv effekt. Här är randomiserade studier påväg12. Biverkningsmässigt är Cephaly vältolererad. Endast ca 4,3% rapporterade biverkningar som dock var milda och övergående. Vanligast var lokal smärta/obehagliga parestesier vid stimuleringen, trötthet, eller huvudvärk efter stimuleringen. 0,1% upplevde övergående allergisk hudreaktion14.

Till sidans topp »