[Diagnos / behandling - 5. Läkemedelsutlöst huvudvärk]

Läkemedelsinducerad huvudvärk (Medication Overuse Headache (MOH))

Definition läkemedelsinducerad huvudvärk enligt IHS = huvudvärk hos personer med tidigare huvudvärksdiagnos som har huvudvärk minst 15 dagar per månad under tre månader där orsaken är hög användning av läkemedel för att kupera akut/symtomatisk smärta. Med hög användning menar man ≥ 10 dagar/månad med ergotaminpreparat, triptaner eller opioider, alt ≥ 15 dagar/mån av enklare analgetika (paracetamol, ASA, NSAID) under minst 3 månader.

Läkemedelsinducerad huvudvärk är vanligt och uppskattas i populations baserade studier till 1-2 %. Flera studier har dock visat att denna diagnos är betydligt vanligare hos personer med kronisk huvudvärk (11-70%), och med en ökad prevalens hos kvinnor. På sekundära huvudvärkscentra är tillståndet mycket frekvent och bör alltid övervägas vid högfrekvent huvudvärk.

Orsaken till MOH är frekvent användning av analgetika mot den primära huvudvärken som i sin tur orsakar ökning av huvudvärksfrekvens och svårighetsgrad (smärta, effektivitet att behandla anfall med analgetika mm). Huvudvärken liknar vanligen den vanliga primära huvudvärken i sin karaktär.  Befintliga publikationer i ämnet kring behandlingsriktlinjer har en låg evidens grad, då placebo kontrollerade dubbelblinda studier saknas.

Till sidans topp »