[Diagnos / behandling - 2. Trigeminoautonoma cefalalgier]

SUNA (short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms)

SUNA definieras enligt IHS med symtom enligt nedan:

SUNA

A. Attacker som överensstämmer med SUNCT och förekommer i skov.
B. Endast en eller inget av konjunktival injektion eller tårflöde.

Även vid detta tillstånd bör process i bakre skallgropen uteslutas radiologiskt. Behandlingsalternativen är samma som för SUNCT men med mindre vetenskapliga studier att luta sig mot.

Till sidans topp »