[Diagnos / behandling - 2. Trigeminoautonoma cefalalgier]

Trigeminoautonoma cefalalgier

De trigeminoautonoma cefalalgierna (TACs) är en grupp av huvudvärkstillstånd, där den vanligaste är Horton huvudvärk (cluster headache). Typiskt för denna sjukdomsgrupp är smärta i n. trigeminus område och i samband med smärtan ipsilaterala autonoma symtom orsakade av aktivering av en trigeminoautonom reflex. Diagnosen ställs liksom vid övriga primära huvudvärksformer på typiska symtom och tidsförlopp för varje huvudvärksattack samt besvärsperiod. Det är därför värdefullt att personen bokför sina attacker i en huvudvärkskalender (Hortonhuvudvärkskalender) eller en app i sin smartphone. Personen ska själv eller med hjälp av anhöriga ta tid på smärtan och förekomst av ev. autonoma symtom men också hur personen beter sig under besvärsattacken. En viktig skillnad mot migrän är att personen oftast har så svår smärta att han/hon inte kan hålla sig stilla (jmf beteendet hos en person med njur-/gallsten). Nedan följer en beskrivning av den vanligaste formen, Hortons huvudvärk, följt av de ovanliga men Hortonliknande TACs-tillstånden. Unikt för denna sjukdomsgrupp är aktivering av hypotalamus, dess dorsolaterala kärngrupper, vilket också varit föremål för interventionsbehandling med djup hjärnelektrodstimulering, DBS.

Till sidans topp »