[Diagnos / behandling - 3. Neuromodulation]

Stimulering av ganglion sphenopalatinum (SPG)

Behandling vid terapiresistent Hortons huvudvärk

Ganglion sphenopalatinum (SPG) är en ansamling nervceller belägna djupt i mellanansiktet i fossa pterygopalatina bakom näsan och käkbihålan. Ett flertal studier har visat att SPG är involverat i flera olika typer av primär huvudvärk inklusive Hortons huvudvärk. Försök med olika behandlingar mot detta ganglion har under åren visat effekt mot huvudvärken men begränsats många gånger av att effekten varit kortvarig, komplikationer av ingreppet mm. Senare studier har visat att stimulering av SPG bryter Hortonattacker.

I Schoenens europeiska randomiserade multicenter studie[1] med 32 patienter med Horton huvudvärk sågs en signifikant (<50%) smärtlindring av attacken efter 15 min hos 67,1% av stimulerade patienterna (7,4 % hos placebostimulerade patienter). 43 % upplevde en minst 50 % minskning av attackfrekvensen. 75 % upplevde förbättrad livskvalitet.

Man har uppskattat att 10 % av Horton patienterna inte svarar på läkemedelsbehandling och det är dessa som i första hand bör erbjudas kirurgi.

SPG operation:

En liten neurostimulator förs in genom ett snitt i munslemhinnan ovanför visdomständerna och fixeras till överkäkens ben.  Stimulatorn kallas Pulsante SPG Mikrostimulator och dess elektod placeras i direkt anslutning till ganglion sphenopalatinum . Den inopererade stimulatorn har inget batteri och är MR kompatibel. För mer information hänvisas till företagets hemsida[2].

Med hjälp av en fjärrkontroll styrs stimulatorn med hjälp av radiofrekvensvågor. Fjärrkontrollen har man i handen och sätter mot kinden när man ska programmera eller aktivera stimulatorn som i sin tur stimulerar SPG med elektrisk ström. Rekommendation är att stimulera varje attack 15 min el minst 3 min efter att attacken avtagit.

spg

Bilder publicerade med tillstånd från Autonomic Technologies, Inc.

Efter operationen krävs uppföljning postoperativ och inställning stimuleringen . Inställningen tar ofta 4-8 veckor (påbörjas efter läkning, ca 4 veckor efter det operativa ingreppet). Huvudvärksdagbok förs för utvärdering av effekt.

Vanligaste biverkan är övergående känselstörningar i området för N Maxillaris (kinden, mjuka gommen samt även smärta i tänderna). Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga men kan innefatta infektioner liksom blödningar i området.

Vilka patienter kan bli aktuella för SPG?

Indikationer SPG [3] [4]:

  • Patienten uppfyller IHS diagnoskriterier för Hortons huvudvärk
    • Gäller framför allt patienter med kronisk Horton med betydande inverkan på livskvalitet/livssituation eller episodisk Horton där patienten är drabbad av långa, svåra upprepade perioder med betydande inverkan på livskvalitet/livssituation
  • Bör ha provat minst 3 profylaxbehandlingar och uteslutit annan behandlingsbar orsak, (ex indometacin test för att utesluta hemicrania continua el paroxysmal hemicrani)
    • Ingen terapeutisk effekt eller otillfredsställande effekt
    • Kontraindikationer eller svåra biverkningar av behandling

Vid övervägande av SPG behandling hos en Horton patient rekommenderas:

-        Remiss till tertiär huvudvärksenhet för bedömning och ställningstagande till operation och därefter även eventuell uppföljning/inställning av SPG.

För närvarande genomförs i Sverige SPG operation endast av Teamet för Kraniofaciell Smärta på Akademiska Sjukhuset i Uppsala i samarbete med huvudvärksteamet Karolinska Universitetssjukhuset.

För mer information kontakta gärna:

Neurolog Anna Sundholm Huvudvärkscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Tel: 08-585 80 000, sök 7344, (anna.sundholm@karolinska.se)

Neurolog Anna Steinberg Huvudvärkscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Tel: 08-517 70 000 (anna.steinberg@karolinska.se)

Neurokirurg Hans Ericson Akademiska Universitetssjukhuset Tel: 018/611 52 71 (hans.ericson@akademiska.se)

Neurolog Sven Jackmann Akademiska Universitetssjukhuset Tel: 018-611 15 97 (sven.jackmann@akademiska.se).[1] Stimulation of the sphenopalatine ganglion (SPG) for cluster headache treatment. Pathway CH-1: A randomized, sham-controlled study; Schoenen et al; Cephalagia 33(10):816-30, 2013

[2] http://www.ati-spg.com/europe/en/ati-neurostimulation-system/cluster-headache/

[3] Stimulation of the sphenopalatine ganglion in intractable cluster headache: Expert consensus on patient selection and standards of care;TP Jürgens et al; Cephalalgia 34(13)1100:1110,2014

[4] Toward a definition of intractable headache for use in clinical practice and trials; Goadsby P et al; Cephalalgia 26(9):1168-1170, 2006

Till sidans topp »