[Diagnos / behandling - 1. Migrän]

TIPS i form av frågor och svar

1. När ska triptaner intas under migränattacken?

Svar: Triptan hjälper inte mot auran. Patofysiologiskt utgörs auran av spreading depression med start i syncortex. Under huvudvärksfasen sker frisättning av CGRP. Triptanerna har här sin blockerande effekt på huvudvärkens reflexbåge genom effekt via 5HT1B/1D receptorer både på trigeminala nervändslut och på kärlväggens glatta muskelceller men också centralt i hjärnstammen. Triptaner som injektionsberedning bör intas först när huvudvärksfasen börjat medan peroral beredning kan intas redan under aurafasen pga det tar tid innan upptaget via tarmen ägt rum.

2. Hur behandla frekvent aura utan efterföljande huvudvärksfas?

Svar: Vid frekvent aura ges profylaktiskt verkande läkemedel.

3. Kan jag ge triptaner till personer med hemiplegisk migrän?

Svar: Ja. Studier visar att triptaner är säkert att ge till personer med hemiplegisk migrän.

4. Kan jag ordinera triptaner till basilarismigrän?

Svar: Här är det vetenskapliga stödet betydligt svagare. Rekommenderar försiktighet.

Till sidans topp »