[Diagnos / behandling - 1. Migrän]

Migränkomplikationer

  1. Läkemedelsutlöst huvudvärk (medication over-use headache) Se kapitel 4.
  2. Status migränosus, svår handikappande migränattack med eller utan aura och med typiska symtom men som varar längre än 72 tim. En ofta förekommande patient på akutmottagningar. Bör alltid handläggas i samråd med neurolog helst huvudvärksexpert.
  3. Kronisk migrän. Under de senaste 3 månaderna ska patienten ha haft huvudvärk under >15 dagar/mån varav minst 8 dagar ska vara typiska migrändagar (med eller utan aura). Dokumentation via huvudvärksdagbok rekommenderas. Denna form av migrän omfattar dagar med mer spänningsliknande huvudvärk blandat med migränattacker som blir alltmer svåravgränsade ju oftare individen upplever huvudvärk. Många gånger föreligger också ett inslag av läkemedelsinducerad huvudvärk.
  4. Persisterande aura utan infarkt
  5. Migräninfarkt
  6. Migränaura-triggat epileptiskt anfall

Till sidans topp »