Diagnostik / Behandling

! Sidorna är ännu inte kompletta utan kommer efterhand att fyllas på med information.

Behandlingsrekommendationer 2017-10-09

Alla rekommendationer är framtagna av arbetsgrupperutsedda av Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse med en deltagare som sammankallade tillika utsedd ansvarig för dokumentet. Rekommendationerna är förankrade i samband med föreningens årsmötesförhandlingar. Varje dokument har ett bäst före datum på 5 år.