Artiklar

Debattartikel i DN från Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse 2018-12-11: DN Debatt. "Svenska huvudvärkspatienter nekas modern effektiv vård"

Idiopatisk intrakraniell hypertension – riktlinjer saknas ännu. Förslag till nationellt handläggningsstöd för utredning, behandling och uppföljning. Sundholm et al. Läkartidningen 18/2019. Länk till artikel

CGRP as the target of new migraine therapies - successful translation from bench to clinic. Edvinsson et al. Nat Rev Neurol 2018. Länk till artikel

Burden and costs of migraine in a Swedish defined patient population - a questionnaire-based study. Hjalte et al. J Headache Pain. 2019. Länk till artikel

Improving identification of idiopathic intracranial hypertension patients in Swedish patient register. Sundholm et al. Acta Neurol Scand 2018. Länk till artikel

Implications for the migraine SNP rs1835740 in a Swedish cluster headache population. Ran et al. J Headache Pain. 2018. Länk till artikel


Under 2017 har en del artiklar som tidigare fått stipendium från Svenska Migränssällskapet publicerat sina resultat från studier:

Christopher Fowler: Plasma levels of the endocannabinoid anandamide, related N-acylethanolamines and linoleic acid-derived oxylipins in patients with migraine. Länk till pubmed (pdf)

Anna Sundholm: Population-based incidence and clinical characteristics of idiopathicintracranial hypertension. Länk till pubmed (pdf)

Andrea Carmine Belin: Screening of genetic variants in ADCYAP1R1, MME and 14q21 in aSwedish cluster headache cohort. Länk till pubmed (pdf)

Andrea Carmine Belin: A genetic CLOCK variant associated with cluster headache causingincreased mRNA levels. Länk till pubmed (pdf)


Expression of messenger molecules and receptors in rat and human sphenopalatine ganglion indicating therapeutic targets

Anna SteinbergEmail author, Simona D. Frederiksen, Frank W. Blixt, Karin Warfvinge and Lars Edvinsson
(2016) in The Journal of Headache and Pain
Länk till pdf

fil_28.jpg
På bilden är Lars Edvinsson, Carmen Fourier och Anna Steinberg. Carmen vann Headache Trainee's Excellence Tournament. Anna Steinberg vann Enrico Greppi Award.

Genetic screening of clock in a Swedish cluster headache case-control material
Carmen Fourier1, Margret Zinnegger1, Anna Steinberg2, Christina Sjöstrand2, Elisabet Waldenlind2, Caroline Ran1, Andrea Carmine Belin1
1Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
2Department of Clinical Neuroscience, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
Ladda ner som pdf

The Journey to Establish CGRP as a Migraine Target: A Retrospective View
Lars Edvinsson, MD, PhD. 
(2015) In Headache 55(9). p.1249-1255
Ladda ner som pdf

Safety, tolerability, and efficacy of TEV-48125 for preventive treatment of chronic migraine: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2b study
Marcelo E Bigal, Lars Edvinsson, Alan M Rapoport, Richard B Lipton, Egilius L H Spierings, Hans-Christoph Diener, Rami Burstein, Pippa S Loupe, Yuju Ma, Ronghua Yang, Stephen D Silberstein.
(2015) In Lancet Neurology 14(11). p.1091-1100
Ladda ner som pdf

Localization of CGRP, CGRP receptor, PACAP and glutamate in trigeminal ganglion. Relation to the blood–brain barrier
Eftekhari, Sajedeh LU ; Salvatore, Christopher A; Johansson, Sara; Chen, Tsing-Bau; Zeng, Zhizhen and Edvinsson, Lars LU
(2015) In Brain Research 1600(Nov 20). p.93-109
Ladda ner som pdf

Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and migraine
Zagami, Alessandro S; Edvinsson, Lars LU and Goadsby, Peter J
(2014) In Annals of clinical and translational neurology 1(12). p.1036-1040
Ladda ner som pdf

Både neurogena och vaskulära orsaker bakom primär huvudvärk
Lars Edvinsson. Läkartidningen 98:4176-4183, 2001.
Ladda ner som pdf