Aktuellt

Nytt namn - ny logga

Ny logga

Beslut på Svenska Migränsällskapets årsmöte att vi under året officiellt byter namn från Svenska Migränsällskapet till Svenska Huvudvärkssällskapet. Detta för att förtydliga att vi som sällskap arbetar för bättre kunskap och omhändertagande för alla typer av primär huvudvärk, inte bara migrän, i Sverige. Vår nya logga enligt bild ovan.

Nationellt möte om Idiopatisk Intrakraniell Hypertension (IIH) 2018-01-24

Nationell multidisciplinär dag med fokus på sjukdomen IIH med syfte att skapa koncensus kring handläggning av denna patientgrupp. Ladda ner hela inbjudan här (pdf) »

 

Nya behandlingsriktlinjer oktober 2017 – akut huvudvärk och spänningshuvudvärk!

Se de nya behandlingsriktlinjer som nu finns upplagda under rubriken behandling/diagnostik. Här finns nu riktlinjer om:

Uppdatering av medlemslistan

Uppdatering av medlemslistan pågår då denna är gammal och flera medlemmar sannolikt inte är aktiva eller längre intresserade av medlemskap i sällskapet. Samtliga medlemmar som uppgivit emailadresser kommer kontaktas via email där de måste aktivt meddela om de vill kvarstå som medlemmar i sällskapet. Detta skickas ut under våren 2017. Man kan också själv höra av sig till sekreterare Anna Sundholm, anna.sundholmsll.se om man är tidigare medlem och vill stå kvar som sådan men missat att meddela sin emailadress.

Vinnare i EMTHIC trainee tournament 2016

fil_26.jpg

Vi gratulerar Carmen Fourier som vann EMTHIC trainee tournament 2016. Med på bilden handledare Andrea Carmine Belin.


Se kalendern för aktuella händelser inom huvudvärksområdet

Klicka här!