Aktuellt

Svenska Huvudvärkssällskapets stipendium för huvudvärksforskning 2018 med stöd av Migränförbundet Skåne

Svenska Huvudvärkssällskapets stipendium för huvudvärksforskning har instiftats för att främja svensk forskning inom området migrän och annan huvudvärk. Stipendiet är avsett för vetenskaplig forskning kring huvudvärk, dess patofysiologi, uppkomst och behandling.

I första hand ska stipendiet tilldelas sökande som behöver ekonomiskt stöd för sin forskning, men kan även utdelas som bidrag till studieresa.

Stipendiet utgår 2018 med summan 100.000 SEK och kan delas ut till en eller flera sökande som ska vara medlemmar i Svenska Huvudvärkssällskapet (anmälan via hemsidans kontaktflik och betald medlemsavgift 500 SEK insatt på Nordea Plusgirokonto 260745-5).

Ansökningsblanketter för stipendiet rekvireras från böl Anna Sundholm (anna.sundholmsll.se). Ansökan med bifogat CV och forskningsplan, samtliga i pdf-format skickas till Anna Sundholm på ovan angivna mailadress.

Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast 15 juni 2018.

Stipendiekommittén består av Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse. Ordförande för stipendiekommittén: doc. Carin Muhr.

Stipendiekommitténs beslut, som ej kan överklagas, tillsänds de sökande skriftligt. Stipendiaten/stipendiaterna förväntas presentera resultaten vid kommande årsmöten i Svenska Huvudvärkssällskapet samt leverera kort skriftlig rapport till sällskapets hemsida.

Ladda hem informationen som pdf.

Nytt namn - ny logga

Ny logga

Beslut på Svenska Migränsällskapets årsmöte att vi under året officiellt byter namn från Svenska Migränsällskapet till Svenska Huvudvärkssällskapet. Detta för att förtydliga att vi som sällskap arbetar för bättre kunskap och omhändertagande för alla typer av primär huvudvärk, inte bara migrän, i Sverige. Vår nya logga enligt bild ovan.

Nationellt möte om Idiopatisk Intrakraniell Hypertension (IIH) 2018-01-24

Nationell multidisciplinär dag med fokus på sjukdomen IIH med syfte att skapa koncensus kring handläggning av denna patientgrupp. Ladda ner hela inbjudan här (pdf) »

 

Nya behandlingsriktlinjer oktober 2017 – akut huvudvärk och spänningshuvudvärk!

Se de nya behandlingsriktlinjer som nu finns upplagda under rubriken behandling/diagnostik. Här finns nu riktlinjer om:

Uppdatering av medlemslistan

Uppdatering av medlemslistan pågår då denna är gammal och flera medlemmar sannolikt inte är aktiva eller längre intresserade av medlemskap i sällskapet. Samtliga medlemmar som uppgivit emailadresser kommer kontaktas via email där de måste aktivt meddela om de vill kvarstå som medlemmar i sällskapet. Detta skickas ut under våren 2017. Man kan också själv höra av sig till sekreterare Anna Sundholm, anna.sundholmsll.se om man är tidigare medlem och vill stå kvar som sådan men missat att meddela sin emailadress.

Vinnare i EMTHIC trainee tournament 2016

fil_26.jpg

Vi gratulerar Carmen Fourier som vann EMTHIC trainee tournament 2016. Med på bilden handledare Andrea Carmine Belin.


Se kalendern för aktuella händelser inom huvudvärksområdet

Klicka här!