Svenska Huvudvärkssällskapet

Svenska Huvudvärkssällskapet har till syfte att främja forskning och öka kännedom om migrän och andra huvudvärksformer.

Sällskapet ingår i European Headache Federation och International Headache Society.

Webbplatsen vänder sig främst till professionellt verksamma inom huvudvärksområdet. Patienter och övriga personer med intresse för området hänvisar vi till Huvudvärksförbundets hemsida.

Information om organisationen och medlemskap

 


 

Aktuellt!

Svenska Huvudvärkssällskapets stipendium för huvudvärksforskning 2018 »

Namnbyte på Svenska Migränsällskapet »

Nationellt möte om Idiopatisk Intrakraniell Hypertension (IIH) 2018-01-24 »

Nya riktlinjer publicerade på hemsidan »

Uppdatering av medlemslistan »

Vinnare i EMTHIC trainee tournament 2016 »